Concours international organisé par le réseau Construction21, les Green Solutions Awards mettent en avant des bâtiments, des quartiers et des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte contre le changement climatique.

|  Een internationale wedstrijd georganiseerd door het Construction21-netwerk, de Green Solutions Awards markeren gebouwen, wijken en exemplarische infrastructuren die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

 

Scroll to Top