Sinds 2008 wordt jaarlijks het Jaarboek Overheidsopdrachten uitgebracht. Met dit boek wordt de lezer een overzicht aangereikt van de relevante Europese en nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van dat jaar.

Met dit Jaarboek stellen we tot doel de gebruikers een nuttige overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van regelgeving beter georiënteerd kan worden bevaren. In elke editie zitten een 40-tal thema-artikelen die betrekking hebben op specifieke knelpunten in de betreffende materie, geschreven door dé specialisten terzake.

Scroll to Top