Pensioenexpert – teamchef bij diverse toekenningsdiensten van de vroegere Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector, bevoegd voor de vaststelling van het recht op pensioen, de berekening van de bedragen van rust- en overlevingspensioenen voor ambtenaren en de cumulatietoestanden.
Momenteel commissaris-verslaggever bij de dienst Vergoedingspensioenen bij de Federale Pensioendienst – Ambtenarenpensioenen.

Scroll to Top