Een OCMW, voluit ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’, verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

Un CPAS, ou “centre public d’action sociale”, assure la prestation d’un certain nombre de services sociaux et veille au bien-être de chaque citoyen. Chaque commune ou ville a son propre CPAS offrant un large éventail de services.

Scroll to Top