Algemeen directeur van Cenergie

 

Toon Possemiers is algemeen directeur van Cenergie. Cenergie is een Advies- en Ingenieursbureau, dat innoverende oplossingen voor energie-efficiënte en circulaire gebouwen voorstelt, ontwerpt en begeleidt. Als multidisciplinair kennisbedrijf is Cenergie in staat overheden en bedrijven bij te staan op het vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie in al zijn aspecten en doorheen de volledige levensduur van een gebouw. Dit met het oog op een verantwoorde omgang met onze planeet.

 

Scroll to Top