Healthcare Tender Day 2019

Het jaarlijkse evenement voor overheidsopdrachten in de gezondheidszorg.

JaarboekOO_HTD-nl

Brussel | 28 november 2019

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • +20 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking
 • locatie: Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussel-Zaventem

11de editie

+20 topsprekers en experts

+250 deelnemers verwacht

4 conferentie- zalen

20 actualia sessies

10 redenen waarom u de Healthcare Tender Day niet wilt missen

U werkt in de publieke sector?

 • Focus op het wetsvoorstel voor het reorganiseren van ziekenhuizen in 25 netwerken verspreid over heel België en de rol die publieke markten zullen spelen.
 • Een uitgebreide update van de wetgeving inzake overheidsopdrachten met betrekking tot de gezondheidszorgsector.
 • Een overzicht van de meest recente rechtspraak.
 • Gerenommeerde sprekers met wie u de onderwerpen kunt bespreken die u aanbelangen.
 • Veel praktische en nuttige tips.
 • Leer hoe u overheidsopdrachten als een strategisch hulpmiddel kunt gebruiken.
 • Ontmoet en deel uw ervaringen met collega's.
 • Focus op de risico's en verantwoordelijkheden inzake overheidsopdrachten.
 • Zoom op juridische kwesties.

U werkt voor een bedrijf?

 • Focus op het wetsontwerp inzake de reorganisatie van ziekenhuizen in 25 netwerken verspreid over heel België en de rol die overheidsopdrachten daarin zullen spelen.
 • Vergroot uw kansen op het winnen van overheidsopdrachten door uw offertes zo goed mogelijk te schrijven.
 • Topsprekers die uw praktijk kennen.
 • Veel praktische tips en nuttige adviezen.
 • Netwerken met publieke aankopers en andere inschrijvers.
 • Krijg antwoord op al uw vragen in verband met e-procurement.
 • Focus op toekomstige verplichtingen met betrekking tot e-facturatie.

Ontdek onze sprekers

Hervé Chevallier

Marketing Intelligence Director, Vecteur Plus. As the Director of Business ...
Meer weten

Anoek Leunis

Ziekenhuisapotheker - Aankoper medicatie en medische materialen, Emmaüs. Anoek studeerde af ...
Meer weten

Marylise Van Goethem

Coördinator samenaankoop en overheidsopdrachten, Emmaüs. Marylise studeerde af als licentiate ...
Meer weten

Danny Havenith

Danny Havenith was born in 1970 in Eupen, Belgium. He ...
Meer weten

Jens Mosselmans

Jens Mosselmans staat aan het hoofd van de Public & ...
Meer weten

Programma

Zaal Aankopers

09:00 - 09:30 | Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

Jean-Noël Godin
Directeur
Groupement Belge des Omnipraticiens

09:30 - 11:00 | [Praktijkervaring] Hoe brengt u de deskundigen van zorginstellingen en uit de zorgnetwerken samen om stevig onderbouwde overheidsopdracht te schrijven?

 • Praktijkervaringen in de gunnings- als de uitvoeringsfase.
 • Extra aandacht voor de aankoop van geneesmiddelen en medische apparatuur.

COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 | [Workshop] Intelligente technologieën ten dienste van de zorginstellingen

Big data, artificial intelligence, cloud, blockchain, ... : hoe het bestek schrijven en hoe de offertes voor deze nieuwe technologieën evalueren?

Workshop over het opstellen van technisch functionele bepalingen en de evaluatie ervan :
• 30 minuten theorie en presentatie van de praktijkcase ;
• 30 minuten groepswerk ; en
• 30 minuten debriefing.

LUNCH & NETWORK

14:15 - 15:15 | [Praktijkervaring] Raamovereenkomsten: de juiste oplossing voor veel overheidsopdrachten in de gezondheidszorg?

Verschillende configuraties en praktijkvoorbeelden.

Marylise Van Goethem
Coördinator samenaankoop en overheidsopdrachten
Emmaüs

COFFEE BREAK

15:30 - 16:15 | [Interactieve demo] Digitalisatie van overheidsopdrachten: laatste evoluties en praktische adviezen

Alle actualia inzake :
• e-notification ;
• e-tendering ;
• e-facturation.

Jan De Leyn
Advocaat
Schoups Advocaten

16:15 - 17:00 | Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

De Franse ziekenhuisnetwerken in de praktijk, een ervaringsuitwisseling
In Frankrijk worden ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisnetwerken op basis van het grondgebied waar ze deel van uitmaken. Dit systeem werd voorzien in hun wet van 2016 en is sindsdien de manier waarop publieke zorginstellingen worden samengebracht. Wat is de impact van deze netwerken op het aankoopbeleid en de relaties met private partners van ziekenhuizen. U krijgt de feiten en de kerncijfers.
(sessie gegeven in het Engels)

Retour d’expérience des réseaux hospitaliers français
En France, les hôpitaux sont organisés en groupements hospitaliers de territoires. Ce dispositif a été prévu par la loi de santé 2016 et constitue depuis lors le mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. Quel a été l’impact de ce regroupement en réseaux sur les politiques d’achats et relations avec les partenaires privés des hôpitaux. Zoom sur quelques faits et chiffres clés.
(session animée en anglais)

Hervé Chevallier
Marketing Intelligence Director
Vecteur Plus

Zaal Business Opportunities

09:00 - 09:30 | Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

Jean-Noël Godin
Directeur
Groupement Belge des Omnipraticiens

09:30 - 11:00 | [Workshop] Do's en don'ts als u een offerte bij een zorginstelling indient

Workshop:
• theorie en toelichting groepswerk
• groepswerk 
• debriefing

We besteden extra aandacht aan de opdrachten voor leveringen: geneesmiddelen, andere farmaceutische producten, hygiënische oplossingen, zware medische apparatuur, enz.

Anoek Leunis
Ziekenhuisapotheker - Aankoper medicatie en medische materialen
Emmaüs

COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 | Welke rechten heeft de opdrachtnemer na de gunning van een opdracht?

• Tot waar gaat de verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid?
• Rechten en plichten bij gunning. Vermoedelijke hoeveelheden.
• Welke impact heeft de komst van netwerken?
Onze expert benadert alle onderwerpen op zeer praktische manier, zodat u naar huis gaat met duidelijke en afgebakende informatie.

Jens Mosselmans
Advocaat
NautaDutilh

LUNCH & NETWORK

14:15 - 15:15 | Raamovereenkomsten in opdrachten voor de gezondheidszorg

• Wat zijn de verschillende configuraties?
• Hoe beantwoorden?
• Wat zijn mogelijke risico's en valkuilen die u moet kennen om de beste offerte te bieden en een vlekkeloze uitvoering te garanderen?

COFFEE BREAK

15:30 - 16:15 | [Interactieve Demo] Digitalisatie van overheidsopdrachten: laatste evoluties en praktische adviezen

Alle actualia inzake :
• e-notification ;
• e-tendering ;
• e-facturation.

16:15 - 17:00 | Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

De Franse ziekenhuisnetwerken in de praktijk, een ervaringsuitwisseling
In Frankrijk worden ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisnetwerken op basis van het grondgebied waar ze deel van uitmaken. Dit systeem werd voorzien in hun wet van 2016 en is sindsdien de manier waarop publieke zorginstellingen worden samengebracht. Wat is de impact van deze netwerken op het aankoopbeleid en de relaties met private partners van ziekenhuizen. U krijgt de feiten en de kerncijfers.
(sessie gegeven in het Engels)

Retour d’expérience des réseaux hospitaliers français
En France, les hôpitaux sont organisés en groupements hospitaliers de territoires. Ce dispositif a été prévu par la loi de santé 2016 et constitue depuis lors le mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. Quel a été l’impact de ce regroupement en réseaux sur les politiques d’achats et relations avec les partenaires privés des hôpitaux. Zoom sur quelques faits et chiffres clés.
(session animée en anglais)

Hervé Chevallier
Marketing Intelligence Director
Vecteur Plus

Zaal Actualiteit

09:00 - 09:30 | Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

Jean-Noël Godin
Directeur
Groupement Belge des Omnipraticiens

09:30 - 11:00 | La réorganisation des hôpitaux en réseaux et la logique de centralisation et de mutualisation

La réorganisation des hôpitaux en réseaux et la logique de centralisation et de mutualisation insufflée par celle-ci, renforce l’importance des marchés publics et d’une politique d’achat de pointe. La qualité de la collaboration et du dialogue entre les différents intervenants dans le processus d’achat (hôpitaux, réseaux, centrales d’achats) sera cruciale dans l’aboutissement de cette transformation :
• Quel impact pour les achats et les marchés publics ?
• Quelle définition du mode de gouvernance des réseaux/des membres des réseaux ?
• Comment répartir les financements, les rôles et responsabilités ?

Danny Havenith
Directeur Général
MercurHosp

COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 | De reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken en de bijhorende centralisatie van diensten

De reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken en de bijhorende centralisatie van diensten, wijst andermaal op het grote belang van een duidelijke aankoopstrategie. De kwaliteit van de samenwerking en de dialoog tussen de verschillende belanghebbenden in het aankoopproces (ziekenhuizen, netwerken, aankoopcentrale) zal bepalend zijn voor het resultaat van deze transformatie:
• Welke impact heeft deze evolutie op uw aankopen en overheidsopdrachten?
• Hoe beheert u deze netwerken en hun leden?
• Hoe worden financiën, rollen en verantwoordelijkheden verdeeld?

LUNCH & NETWORK

14:15 - 15:15 | L’hôpital du futur devient réalité: quel impact sur les procédures internes en matière de procurement ?

L’hôpital comme un élément de la chaîne décentralisée de soins : soins intégrés, diminution des activités stationnaires, acteurs de la santé toujours plus interconnectés, numérisation et digitalisation généralisée : quel impact sur les procédures internes en matière de procurement ?

COFFEE BREAK

15:30 - 16:15 | Het ziekenhuis van de toekomst wordt werkelijkheid: welke impact heeft dit op interne processen van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg?

Het ziekenhuis als onderdeel van de gedecentraliseerde zorgketen: geïntegreerde zorg, vermindering van stationaire activiteiten, steeds meer onderling verbonden gezondheidsactoren, digitalisering: welke impact heeft dit op interne processen van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg?

16:15 - 17:00 | Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

De Franse ziekenhuisnetwerken in de praktijk, een ervaringsuitwisseling
In Frankrijk worden ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisnetwerken op basis van het grondgebied waar ze deel van uitmaken. Dit systeem werd voorzien in hun wet van 2016 en is sindsdien de manier waarop publieke zorginstellingen worden samengebracht. Wat is de impact van deze netwerken op het aankoopbeleid en de relaties met private partners van ziekenhuizen. U krijgt de feiten en de kerncijfers.
(sessie gegeven in het Engels)

Retour d’expérience des réseaux hospitaliers français
En France, les hôpitaux sont organisés en groupements hospitaliers de territoires. Ce dispositif a été prévu par la loi de santé 2016 et constitue depuis lors le mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. Quel a été l’impact de ce regroupement en réseaux sur les politiques d’achats et relations avec les partenaires privés des hôpitaux. Zoom sur quelques faits et chiffres clés.
(session animée en anglais)

Hervé Chevallier
Marketing Intelligence Director
Vecteur Plus

Salle Acheteurs

09:00 - 09:30 | Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

Jean-Noël Godin
Directeur
Groupement Belge des Omnipraticiens

09:30 - 11:00 | [Retour d'expérience] Comment impliquer les experts au sein des institutions de soins de santé/des réseaux pour arriver à des marchés bien construits ?

RETOUR D'EXPÉRIENCE

 • L'implication d'experts tant dans la phase de passation que d'exécution.
 • Exemples concrets avec l’achat de produits pharmaceutiques et de matériel médical.

COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 | [Workshop] Les nouvelles technologies au service des institutions de soin : les concepts du cloud, big data, intelligence artificielle et blockchain

Comment aborder la rédaction des niveaux minimums de services (SLA) dans un cahier spécial des charges relatif aux technologies liées au cloud. 

Loïc De Wilde
Consultant
EBP

Jean-Philippe Letellier
Associate Consultant
j2p

LUNCH & NETWORK

14:15 - 15:15 | [Démo interactive] Dématérialisation des marchés publics : conseils pratiques et dernières évolutions

DÉMO INTERACTIVE
Toute l'actualité concernant :
• e-notification ;
• e-tendering ;
• e-facturation.

Michel Renard
Manager Public Procurement
Tuc Rail

COFFEE BREAK

15:30 - 16:15 | [Retour d'expérience] Les accords-cadres : une solution pour beaucoup de marchés liés aux soins de santé ?

Cas pratiques, différentes configurations et exemples concrets de mise en œuvre d'un accord-cadre.

Maxime Vanderstraeten
Avocat
Liedekerke

16:15 - 17:00 | Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

De Franse ziekenhuisnetwerken in de praktijk, een ervaringsuitwisseling
In Frankrijk worden ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisnetwerken op basis van het grondgebied waar ze deel van uitmaken. Dit systeem werd voorzien in hun wet van 2016 en is sindsdien de manier waarop publieke zorginstellingen worden samengebracht. Wat is de impact van deze netwerken op het aankoopbeleid en de relaties met private partners van ziekenhuizen. U krijgt de feiten en de kerncijfers.
(sessie gegeven in het Engels)

Retour d’expérience des réseaux hospitaliers français
En France, les hôpitaux sont organisés en groupements hospitaliers de territoires. Ce dispositif a été prévu par la loi de santé 2016 et constitue depuis lors le mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. Quel a été l’impact de ce regroupement en réseaux sur les politiques d’achats et relations avec les partenaires privés des hôpitaux. Zoom sur quelques faits et chiffres clés.
(session animée en anglais)

Hervé Chevallier
Marketing Intelligence Director
Vecteur Plus

Salle Business Opportunities

09:00 - 09:30 | Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

Jean-Noël Godin
Directeur
Groupement Belge des Omnipraticiens

09:30 - 11:00 | [Workshop] Choses à faire et à éviter à tout prix lors de la remise d'une offre à une institution de soin

Zoom sur les marchés publics de fournitures : médicaments, produits pharmaceutiques, solutions d’hygiène, matériel médical.

Workshop collaboratif :
• 30 minutes de théorie et présentation du cas ;
• 30 minutes de travail de groupe ; et
• 30 minutes de debriefing.

Marie-Alice Vroman
Consultante
EBP

COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 | [Retour d'expérience] Quels droits pour l’adjudicataire après l’attribution du marché ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
• Jusqu’où doit porter l’engagement du pouvoir adjudicateur ?
• Quelles obligations de commande ? Le cas des quantités présumées.
• Quel impact de l’arrivée des réseaux dans cette problématique ?
Retour d’expérience pour s’approprier la matière.

Virginie Dor & Bruno Fonteyn 
Avocats
CMS De Backer

LUNCH & NETWORK

14:15 - 15:15 | [Démo interactive] Dématérialisation des marchés publics: conseils pratiques et dernières évolutions

Toute l'actualité concernant :
• e-notification ;
• e-tendering ;
• e-facturation.

Delphine Béjannin
Consultante
EBP Consulting

COFFEE BREAK

15:30 - 16:15 | [Retour d'expérience] Les accords-cadres dans les marchés publics de soins de santé

• Quelles sont les différentes configurations possibles ?
• Comment y répondre ?
• Quels sont les risques et les astuces à maîtriser pour y apporter la meilleure réponse possible et garantir une exécution sans faille ?

Virginie Dor
Avocate
CMS De Backer

16:15 - 17:00 | Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

De Franse ziekenhuisnetwerken in de praktijk, een ervaringsuitwisseling
In Frankrijk worden ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisnetwerken op basis van het grondgebied waar ze deel van uitmaken. Dit systeem werd voorzien in hun wet van 2016 en is sindsdien de manier waarop publieke zorginstellingen worden samengebracht. Wat is de impact van deze netwerken op het aankoopbeleid en de relaties met private partners van ziekenhuizen. U krijgt de feiten en de kerncijfers.
(sessie gegeven in het Engels)

Retour d’expérience des réseaux hospitaliers français
En France, les hôpitaux sont organisés en groupements hospitaliers de territoires. Ce dispositif a été prévu par la loi de santé 2016 et constitue depuis lors le mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. Quel a été l’impact de ce regroupement en réseaux sur les politiques d’achats et relations avec les partenaires privés des hôpitaux. Zoom sur quelques faits et chiffres clés.
(session animée en anglais)

Hervé Chevallier
Marketing Intelligence Director
Vecteur Plus

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de HEALTHCARE TENDER DAY.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

145 € (exl. btw)

Prijs Privésector

650 € (exl. btw)

Multi Events

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting.

Stuur uw bericht naar seminars@ebp.be en wij doen het nodige.

logo-FR

Promoties

 • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
 • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving ; kortingen zijn niet cumuleerbaar.
 • Actie "Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019": één gratis exemplaar bij inschrijving van 5 personen uit dezelfde organisatie (twv. 220 EUR excl.btw).

Voordelen

Inschrijving

FAQ

Wanneer vindt de Healthcare Tender Day plaats?

Dit jaar vindt de Healthcare Tender Day plaats op donderdag 28 november 2019 in Brussel.

Waar vindt de Healthcare Tender Day plaats?

De Healthcare Tender Day 2019 zal plaatsvinden in het aangename kader van het hotel:

Sheraton Brussels Airport
Brussels National Airport
1930 Brussels

www.sheratonbrusselsairport.be

Aan wie richt de Healthcare Tender Day zich?

De Healthcare Tender Day richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties inzake overheidsopdrachten in de zorgsector. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be
Scroll to Top