IT Day 2019

Bespreek de beperkingen van IT-projecten in de publieke sector en leer deze uitdagingen aan te gaan.

Brussel | 12 september 2019

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • +10 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking

4de editie

+10 topsprekers en experts

100 deelnemers verwacht

2 conferentie- zalen

10 actualia sessies

U werkt in de publieke sector?

 • Ontdek hoe u de elektronische en papieren facturatie het best combineert voor een betere werkefficiëntie.
 • Beheers de digitalisatie om tijd en kosten te besparen.
 • Leer alles over de cloud en de nieuwste archiveringsmethoden.
 • Ontvang tips en tricks van onze experts om uw IT-behoeften duidelijk te definiëren.
 • Wissel en ontdek oplossingen voor al uw problemen in verband met de uitvoering van een IT-opdracht.

U werkt voor een bedrijf?

 • Ontdek alle actualiteit inzake overheidsopdrachten.
 • Maak kennis met de publieke sector en vergroot uw kansen op het winnen van overheidsopdrachten.
 • Maak persoonlijk kennis met besluitvormers in de publieke sector, leer meer over hun behoeften en hoe u beter kunt reageren op hun verzoeken.

Ontdek onze sprekers

Christian Geldhof

Diensthoofd Procurement, Federale Politie Meer ...
Meer weten

Programma

NL

09:00 - 10:00 | Integratie van elektronische facturen

Elektronische en papieren facturen gaan nog een tijdje samenleven. De e-facturen zorgen zeker voor meer transparantie, efficiëntie en een snellere verwerking maar hoe kunnen we een omslachtige combinatie van beiden vermijden? Uw huidige tool aanpassen of een nieuwe tool implementeren met welk impact op de bestaande programma’s? Hoe kunnen we de overheidsopdrachten reeds in uitvoering aanpassen aan de elektronische facturatie? Kan een verrekening volstaan voor de integratie van deze e-facturen? Focus op de bestaande mogelijkheden en wat te voorzien in de overheidsopdracht om de beste oplossing voor jullie te vinden.

10:10 - 11:10 | De omvang van de verplichte dematerialisatie van de overheidsopdrachten

2019 wordt alvast een e-jaar. Na het invoegen treden van het gebruik van de webportalen e-Notification en e-tendering werd in 2018 ook het elektronisch UEA en het gebruik van Telemarc voor de aanbesteden overheden verplicht. Meer en meer stappen gebeuren dus al digitaal maar de weg is nog lang. Wat is de omvang van de verplichtingen voor de aanbesteden overheden inzake dematerialisatie? Welke oplossingen zorgen voor tijdswinst en minder kosten voor de digitale revolutie voor overheidsopdrachten? Welke tools kunnen de medewerkers helpen bij deze grote verandering?

COFFEE BREAK

11:30 - 12:30 | Cloud Procurement in al zijn facetten

NETWORK & LUNCH

13:45 - 14:45 | Pertinente gunningscriteria voor IT –opdrachten

Het is niet altijd evident om de aangepaste dienst of het geschikte materiaal aan te kopen en zeker in de IT sector. Zelfs wanneer de noden heel goed beschreven zijn, hoe gelijkaardige producten vergelijken? Functionaliteiten te precies beschrijven kan een bekende soft- of hardware viseren en dit is niet conform de wetgeving overheidsopdrachten en ook niet efficiënt. Innoverende oplossingen zijn soms onbekend maar misschien goedkoper? Welke gunningscriteria gebruiken om de offertes zo goed mogelijk te vergelijken? Welk gewicht aan het prijscriterium geven? Hoe een demo van software beoordelen en quoteren? Christian Geldhof, diensthoofd Procurement bij de Federale Politie, geeft ons tips om de uitdaging aan te gaan, van de goede vergelijking naar de juiste prijs.

Christian Geldhof
Diensthoofd Procurement
Federale Politie

COFFEE BREAK

15:00 - 16:15 | [Ronde tafel] De sleutels tot een succesvolle uitvoering van een IT-opdracht

Ronde tafel "van theorie naar praktijk"
Getuigenissen over de moeilijkheden die kunnen ontstaan na de aankoop van een nieuw IT-product:
- (on)compatibiliteit met het bestaande product ;
- onderhoud, veroudering, technologische evolutie ;
- het vermijden van een verdubbeling of verdrievoudiging van de budgetten van de Aanbestende Overheid ("verzoek om supplementen").

FR

09:00 - 10:00 | Intégrer la facture électronique

La cohabitation des factures traditionnelles et électroniques sera longue. La numérisation promet efficacité, transparence et rapidité, mais comment échapper à une cohabitation fastidieuse des deux méthodes? Adapter votre logiciel en place ou implémenter un nouvel outil, avec quel impact sur les autres programmes? Comment faire évoluer les marchés publics en cours d’exécution pour intégrer la facturation électronique ? Un avenant peut-il suffire à l’intégration des factures électroniques ? Focus sur les solutions proposées par le marché et que prévoir dans le marché afin de sélectionner la solution la plus adaptée à votre activité.

10:10 - 11:10 | L’ampleur de l’obligation de dématérialisation dans les marchés publics

2019 sera définitivement une e-année. Après la généralisation de l’utilisation des plateformes e-Notification en e-Tendering. 2018 a complété le panel avec l’obligation du DUME électronique et l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de passer par Télémarc. Le chemin parcouru est déjà long, mais pas question de s’écarter de l’objectif. Quelle est l’ampleur de l’obligation de dématérialisation qui incombe aux pouvoirs adjudicateurs ? Quelles solutions permettent de réaliser l’idéal de gain de temps et de diminution des coûts que promet la révolution digitale dans les marchés publics? Quels outils pour aider les collaborateurs dans ce grand changement? Kristen Voglaire propose de baliser le chemin à accomplir.

Kristin Voglaire
Etnic

COFFEE BREAK

11:30 - 12:30 | Le Cloud Procurement dans tous ses états

NETWORK & LUNCH

13:45 - 14:45 | Les critères d’attributions pertinents dans un marché IT

Acquérir le matériel ou le service adapté peut parfois relever du défi et c’est encore plus vrai dans l’IT. Même lorsque les besoins sont clairement définis, comment comparer deux produits similaires? Une liste de fonctionnalités trop précisément décrites peut viser un software ou un hardware connus et donc être contraire à l’esprit de la législation sur les marchés publics et pas forcément efficace. Des solutions innovantes sont parfois méconnues et peuvent sortir des sentiers battus. Sur quels critères d’attribution se baser ? Et quels poids accorder au critère prix ? Comment quotter et pondérer une démonstration de logiciel ? Mr X donne les clés du défi réussi, de la bonne comparaison au juste prix.

COFFEE BREAK

15:00 - 16:15 | [TABLE RONDE] Les clés d’une exécution réussie d’un marché IT

Table-ronde "De la théorie à la pratique"
témoignages au sujet des difficultés pouvant apparaître suite à l’achat d’un nouveau produit IT:
- (in)compatibilité en cours de route avec l'existant ;
- maintenance, obsolescence, évolution de la technologie ;
- évitement du doublement ou du triplement des budgets du Pouvoir Adjudicateur ("demande de suppléments").

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten in de IT sector?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de IT DAY.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Vraag hier alle partnermogelijkheden aan.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

450 € (exl. btw)

  Prijs Privésector

  650 € (exl. btw)

   Multi Events

   Mis het traject INNOVATIETECHNIEKEN van het event « Smart Admins » niet. De twee dagen zijn complementair! Schrijf u in voor beide en geniet 150 EUR korting.

   Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting >>

   Promoties

   • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
   • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving ; kortingen zijn niet cumuleerbaar.

   Voordelen

   Inschrijving

   FAQ

   Wanneer vindt de IT Day plaats?

   Dit jaar vindt de IT Day  plaats op donderdag 12 september 2019 in Brussel-centrum.

   De exacte locaties waar de congressen zullen plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

   Waar vindt de IT Day plaats?

   De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

   Aan wie richt de IT Day zich?

   De IT Day richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties bij IT-projecten in de publieke sector. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

   De groep EBP

    

   Internationaal

    

   Algemene informatie

    
   EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be