Patrimonium Day 2019

De Patrimonium Day is het congres rond erfgoedbeheer in de ruimste zin van het woord. Zowel roerend en onroerend goed als digitaal, cultureel, architectonisch, landelijk, industrieel en religieus goed worden besproken tijdens dit gloednieuw evenement.

Brussel │ 14 mei 2019

Patrimonium Day zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2019 in Brussel.
Wat mag u verwachten? Lunch, koffiepauzes, drank en een volledige dag diepgaande lezingen over het onderwerp.

Voor publieke actoren

Hoe kunt u uw culturele erfgoed optimaal en volgens de regels beheren? Restauratie van monumenten, projectontwerp, aankoop en beheer van kunstwerken, ontwikkeling van artistieke projecten, digitalisatie, ... Advocaten en openbare aankopers, managers en managers van werken, verantwoordelijk voor culturele en artistieke projecten, (nieuw) verkozenen, ... Iedereen die op enige wijze betrokken is bij het beheer van openbaar cultureel erfgoed zal zijn kennis kunnen verrijken op de Patrimonium Day.

Voor privéactoren

Architecten, ambachtslui, kunstenaars, ondernemers, ... u bent betrokken bij de restauratie, creatie, promotie of beheer van openbaar cultureel erfgoed ? Neem deel aan onze eerste Patrimonium Day en ontdek het laatste nieuws inzake de wetgeving op dit gebied. Advocaten, juristen : u begeleidt klanten uit de publieke sector : verbreed uw kennis, deel uw ervaringen en best practices.

Programma

Zaal NL - Erfgoed

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ Hoe een compleet en realistisch lastenboek opstellen? Hoe de toewijzingsverplichting integreren hierin?

De wet van 17 juni 2016 en de toewijzingsverplichting voor overheidsopdrachten waarvan de waarde de Europese drempel overschrijdt, biedt interessante perspectieven voor overheden, maar evenzeer voor ambachters in de sector. Meubelmakers, smeden, keramisten, kortom alle ambachten die (in de bouwsector en erfgoed) van belang zijn, hoeven niet langer als onderaannemer te werken om hun kennis en kunde toe te passen voor grote projecten. Door middel van duidelijke specificaties en een correcte opvolging van de uitvoering van het contract kan de aanbestedende dienst een betere communicatie en een hoger kwaliteitsniveau verwachten. De spreker zal het onderwerp op een praktische en pragmatische manier benaderen: welke clausules moeten nu in uw lastenboek worden opgenomen? hoe verzeker je je van de competentie van de verschillende stakeholders? hoe de coördinatie doen tussen de verschillende competenties van toeleveranciers, aannemers en onderaannemers?

10:10 - 11:10
KOFFIEPAUZE
11:30 - 12:30
LUNCH
14:00 - 15:00
KOFFIEPAUZE
15:20 - 17:20

Salle FR - Patrimoine

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ Comment établir un cahier de charge complet et réaliste ? Comment intégrer l'obligation d'alotissement?

La Loi du 17 juin 2016 et son obligation d'allotissement pour les marchés dont la valeur est supérieure au seuil européen ouvre des perspectives intéressantes pour les pouvoirs publics ainsi que pour les artisans en bâtiments. Ébénistes, forgerons, céramistes, orfèvres ne devront désormais plus travailler en tant que sous-traitants d'entrepreneurs généraux pour exercer leur art dans le cadre de chantiers d'envergure. Moyennant un bon cahier spécial des charges et un suivi correct de l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s'attendre à une meilleure communication et à un niveau de qualité amélioré. L'orateur abordera le sujet de manière pratique et pragmatique: quelles clauses doivent désormais être insérées dans vos cahiers spéciaux des charges? comment s'assurer de la compétence des différents intervenants ? Comment gérer efficacement la coordination entre les différents corps de métier sur le chantier ?

10:10 - 11:10
PAUSE-CAFE
11:30 - 12:30
LUNCH
14:00 - 15:00
PAUSE-CAFE
15:20 - 17:20

Partnership & sponsoring

Dankzij onze evenementen, opleidingen en media stellen we elke jaar tienduizenden professionals in staat om met elkaar in contact te komen, zich op te leiden en de projecten van morgen te ontwikkelen.

U wenst een bijdrage te leveren en partner worden om uw expertise en activiteit bekend te maken?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Tarieven

Tarief-publieke sector

450 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal

Tarief-privésector

650 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal
  • Networking

Multi Bird

  • 10% korting komt u met 2
  • 20% korting komt u met 3+

Multi Events

U heeft interesse in het volgen van verschillende evenementen en/of opleidingen?
Neem contact op voor een persoonlijke offerte.

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op:
via email [seminars@ebp.be]
per telefoon [02 894 56 06]

FAQ

Wanneer vindt de Patrimonium Day plaats?

Dit jaar wordt de Patrimonium Day gehouden op dinsdag 14 mei 2019 in Brussel.

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Waar vindt de Patrimonium Day plaats?

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Aan wie is de Patrimonium Day gericht?

De Patrimonium Day richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over het patrimoniumbeheer. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

EBP•Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel• Tel.: +32 (0)2 894 56 05•Fax: +32 (0)2 706 23 89 seminars@ebp.be•www.ebp.be