Jens Mosselmans staat aan het hoofd van de Public & Regulatory praktijk van het kantoor in Brussel.

Jens treedt al meer dan twaalf jaar op in zaken gerelateerd tot het overheid- en administratief recht en adviseert zowel bedrijven als overheidsinstanties in verscheidene administratiefrechtelijke kwesties, voornamelijk in de life sciences, healthcare, vastgoed en energie sector.
Hij heeft een ruime ervaring zowel op het vlak van transacties als in procesvoering in het kader van (contracten voor) overheidsopdrachten, zoals concessies en publiek private samenwerkingen. In deze context adviseert hij zowel aanbestedende diensten als marktdeelnemers, gaande van het projectontwerp tot de gunning van het contract, de uitvoering van de werken of de verlening van diensten.
Jens heeft ook een ruime ervaring in arbitrage en gerechtelijke procedures bij de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, Arbitragecolleges en burgerlijke hoven en rechtbanken.

Hij is de auteur van verschillende publicaties over geselecteerde onderwerpen met betrekking tot het administratief en constitutioneel recht.
Jens behaalde zijn diploma rechten magna cum laude aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) in 2005. Datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de balie van Brussel en ging hij aan de slag bij NautaDutilh. In 2014 verliet hij NautaDutilh en was hij gedurende vijf jaar werkzaam bij een nichekantoor gespecialiseerd in publiek recht. Hij keerde terug naar NautaDutilh in 2019.

Leave a Comment