Anthony Poppe is partner bij Everest advocaten en is ingeschreven aan de balies van Gent en Brussel.

Hij is gespecialiseerd in publiek en administratief recht in het algemeen en in overheidscontracten, gezondheidsrecht, overheidspersoneel en gereguleerde beroepen in het bijzonder. Hij staat zijn cliënten uit de private en publieke sector bij in het beantwoorden van hun juridische vragen in deze materies, zowel in adviesverlening als in gerechtelijke procedures voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Als spreker en trainer neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen in zijn specialisatiegebieden en schrijft hij ook over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen. Zo is hij lesgever voor ESCALA (Syntra groep; overheidsopdrachten en tuchtrecht politie en lokale besturen).

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique waar hij de Nederlandstalige rechtspraak van de Raad van State in overheidscontracten opvolgt.

Anthony Poppe, Partner Everest advocaten