Jorien Van Belle behaalde haar masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht (VUB, 2014). Tijdens haar masteropleiding studeerde ze eveneens aan de VUA in het kader van een Erasmusuitwisseling. Daarnaast behaalde ze een LL.M International and European Law: Public International Law (UvA, 2015).

Sedert oktober 2015 is ze werkzaam als advocate aan de balie te Brussel bij het kantoor Janson.

Jorien legt zich toe op het algemeen administratief recht met een bijzondere focus op overheidsopdrachten en -contracten in de ruime zin, overheidsaansprakelijkheid en publiek vastgoedrecht. Zij heeft eveneens een kennis van het Europees staatssteunrecht en het energierecht.

Naast haar professionele carrière als advocate, schrijft Jorien een doctoraat aan de VUB over de subjectivering van het bestuursprocesrecht en is tevens wetenschappelijk medewerkster aan dezelfde universiteit. In dat kader publiceert zij op regelmatige basis voor verschillende juridische tijdschriften.

JORIEN VAN BELLE, Associate Janson Lawyers