Jorien Van Belle behaalde haar masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht (VUB, 2014). Tijdens haar masteropleiding studeerde ze eveneens aan de VUA in het kader van een Erasmusuitwisseling. Daarnaast behaalde ze een LL.M International and European Law: Public International Law (UvA, 2015).

Sedert oktober 2015 is ze werkzaam als advocate aan de balie te Brussel. Ze was actief bij de kantoren Janson en & de Bandt. Jorien vervoegde Portico in januari 2021.

Jorien legt zich toe op het administratief en grondwettelijk recht, overheidsaansprakelijkheid en  overheidsopdrachten en overheidscontracten in de ruime zin (concessies, PPS, …). Zij heeft eveneens een kennis van het Europees staatssteunrecht.

Naast haar professionele carrière als advocate, schrijft Jorien een doctoraat aan de VUB over de subjectivering van het bestuursprocesrecht en is tevens wetenschappelijk medewerkster aan dezelfde universiteit. In dat kader publiceert zij op regelmatige basis voor verschillende juridische tijdschriften.

JORIEN VAN BELLE, Advocaat, PORTICO