DAVID CLARINVAL, Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s