Peter Teerlinck legt zich toe op de Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten, en op het ondernemingsrecht. Hij is lid van de balie van Brussel.

Zijn ruime praktijk en ervaring omvatten onder meer complexe geschillen rond overheidsopdrachten, alsmede nationale en internationale handelsgeschillen. Verder staat hij ondernemingen bij voor de redactie van commerciële contracten in ruime zin en distributieovereenkomsten in het bijzonder. Zowel aanbestedende overheden als ondernemingen kunnen bij hem terecht voor de opmaak van respectievelijk bestekken en offertes, en juridische bijstand voor de Raad van State en burgerlijke rechtbanken wanneer het misloopt.

Tot zijn cliënten behoren zowel multinationale ondernemingen als kleinere of middelgrote ondernemingen, en aanbestedende overheden van verschillend formaat, die alle kunnen rekenen op advies en verdediging op maat.

Peter publiceert boeken en talrijke bijdragen over overheidsopdrachten, en geeft geregeld lezingen over de Europese en nationale aspecten van het overheidsopdrachtenrecht. Peter is hoofdauteur van het boek “De aanbestedende overheid & ”.”

Peter studeerde rechten in Namen en aan de Katholieke Universiteit Leuven (1986-1991), en behaalde een bijkomende licentie in Europees recht aan het ‘Institut de droit européen’ te Brussel (U.L.B., 1992). Hij begon zijn carrière als advocaat in 1992 bij Schuermans & Schuermans, waar hij in 2001 vennoot werd. In juli 2010 werd hij vennoot bij & DE BANDT.
Talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans

 

PETER TEERLINCK, advocaat, vennoot De Bandt