Wouter Moonen is gespecialiseerd in het administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op dossiers rond overheidsopdrachten, concessies, overheidscontracten en PPS. Daarnaast bouwde hij een aanzienlijke ervaring op in andere publiekrechtelijke materies, zoals het omgevingsrecht. Wouter staat zowel bedrijven in diverse sectoren als functionele openbare diensten, lokale en (de)centrale overheden bij. Zijn bijstand heeft zowel betrekking op trajectbegeleiding in complexe projecten en algemene adviesverstrekking als ondersteuning in procedures en geschillen voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken. Hij heeft al verschillende publicaties uitgebracht in het publiekrecht. Daarnaast spreekt hij geregeld over verschillende topics in deze materie.

WOUTER MOONEN, Partner bij Monard Law