Wat zijn de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor de overheidsopdrachten?

Hoe kunnen we de continuïteit van de openbare dienstverlening in deze nieuwe context waarborgen?

Maak samen met ons de balans op tijdens National Tender Day:

  • de toevoeging van ad hoc-clausules in de bestekken;
  • het beheer van verdagingen en schorsingen;
  • de aanpassingen van de opdrachten.

Naast juridische en technische kwesties zullen de nadruk worden gelegd op het uitwisselen van ervaringen tussen de aanbestedende overheden, inschrijvers/kandidaten en opdrachtnemers. Want in crisissituaties is het immers des te meer essentieel om de dialoog aan te durven gaan en te luisteren naar elkaar.   

BERENICE

Bérénice Wathelet

Jurist – Consultant – Trainer, EBP Consulting