Insurance Day 2019

Alle antwoorden op uw verzekeringsproblemen, de bijbehorende wetgeving, jurisprudentie en de laatste verplichtingen en ontwikkelingen.

Warwick Hotel Brussels | 23 mei 2019

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • 10 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking

toegang tot 2 conferentiezalen

+10 sprekers en experts

50 deelnemers verwacht

10 actualia sessies

knowledge
case-studies
networking

U werkt in de publieke sector?

 • De meest recente rechtspraak en de impact op uw dagelijkse praktijk.
 • Zorg ervoor dat uw organisatie geen risico loopt, dat uw overheidsopdrachten optimaal beheerd worden en laat u tijdens dit congres informeren door de experts in verzekeringen. 
 • De experts uit de publieke sector, advocatuur, finance- en verzekeringsbranche komen aan het woord. 
 • Optimaliseer uw verzekeringsportefeuille en uw budget. 
 • Ontvang nuttige tips uit de praktijk. 
 • Stel uw vragen tijdens de interactieve sessies. 

U werkt voor een bedrijf?

 • Leer meer over de specifieke belangen en behoeften van publieke actoren in verzekeringscontracten.
 • De meest recente jurisprudentie en de impact op uw dagelijkse praktijk.

Ontdek onze sprekers

Margot Vandebeek

Margot legt zich toe op ...
Meer info

Aube Wirtgen

Aube is gespecialiseerd in het ...
Meer info

Anthony Poppe

Anthony Poppe is partner bij ...
Meer info

Peter Hannes

Expert Overheidsopdrachten, Cyber, D&O ; ...
Meer info

Programma

Nederlandstalige zaal

Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor verzekeringen is complex. De regelgeving van de verzekeringssector is moeilijk te matchen met de regelgeving voor overheidsopdrachten. Er rijzen heel wat vragen :
• Hoe doe je een analyse van de behoeften, hoe omgaan met de betrokkenheid van een verzekeringsmakelaar of andere verzekeringsprofessional vóór de lancering van een opdracht ?
• Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij de gunning van de opdracht: welke regels zijn van toepassing? Wat kunnen drempels zijn voor verzekeringsmaatschappijen ? Welke procedures kunnen / moeten worden toegepast ? Wat zijn de verplichte vermeldingen in een opdracht ? Hoe formuleer je technische voorzieningen ? Wat zijn de selectie- en gunningscriteria ?
• Hoe beheert u de uitvoering van de opdracht : hoe kunnen de beginselen van een overheidsopdracht worden verzoend met de dwingende bepalingen van de verzekeringswet ? Hoe zit het met verlengingen of wijzigingen in een contract?
U krijgt een detail van de wet inzake overheidsopdrachten, vanuit het specifieke oogpunt van verzekeringen.

Jens Mosselmans
Advocaat
NautaDutilh

Cyberaanvallen, de nieuwste IT-risico's:
• Wat zijn cyberaanvallen. Wie pleegt ze ?
• Wat zijn de zwakke plekken van uw organisatie ? Hoe bescherm je je ertegen.
• Welke verliezen kunnen we lijden na een cyberaanval? Kunnen we ons verzekeren tegen dergelijke aanvallen ?
De experts van Vanbreda Risk & Benefits komen alles uit de doeken doen. Praktijkvoorbeelden en vooral ook oplossingen worden besproken. Een behoorlijk confronterende sessie, waar je de nodige inzichten verwerft inzake aanvallen, voorkomen en verzekeren.

Peter Hannes

Consultant Social Profit & Public
Vanbreda Risk & Benefits

Onderhandelen in overheidsopdrachten is geen evidentie. Nog complexer zijn de onderhandelingen in overheidsopdrachten voor verzekeringen. En nochtans, onderhandelen mag niet worden vergeten. Door te onderhandelen kunnen zowel noden en bezorgdheden bij de ene partij als alle juiste oplossingen hiervoor bij de andere partij worden bekomen.

Anthony Poppe
Advocaat
Xirius

Deze rondetafelsessie is de perfecte gelegenheid voor deelnemers om al hun vragen inzake verzekeringen te stellen aan onze experts. Ze zullen hun ervaringen delen tijdens deze zeer interactieve sessie.

Bereid uw vragen voor en stuur ze ons vooraf door naar auri@ebp.be.

Gesprek/debat onder leiding van:

Peter Hannes
Consultant Social Profit & Public
Vanbreda Risk  & Benefits

Anthony Poppe
Advocaat
Xirius

Net zoals de evoluties in de wetgeving, brengt ook de professionalisering van de overheidsdiensten een heleboel veranderingen met zich mee:
• Wat is de impact van de wet van 11 juli 2018 inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publieke rechtspersonen?
• Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en risico's voor de Directeuren-generaal sinds zei niet meer vallen onder het gezag, maar onder controle van het college?
Vanuit dergelijke vragen bespreken we de aansprakelijkheidsverzekeringen, overdreven dekking, risicokwalificaties en premies. Wees op de hoogte van alle essentiële nieuwigheden.

Aube Wirtgen & Margot Vandebeek
Advocaten
Eubelius

Julie De Pauw
Avocate
CMS

Franstalige zaal

La passation d’un marché public d’assurances est complexe et la réglementation propre au domaine des assurances est souvent difficile à concilier avec la réglementation des marchés publics classiques. Les conflits d'intérêts sont divers :
• Équilibre entre analyse de la consultation préalable du marché et neutralité: comment traiter l’implication d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel de l’assurance avant le lancement d’un marché ?
• Les points d’attention et pièges à éviter lors de la passation du marché : Quelles règles sont applicables? Quels sont les seuils applicables pour les services d’assurance et quelles procédures peuvent être appliquées ? Quels sont les priorités à régler impérativement dans les documents du marché ? Comment formuler les dispositions techniques, critères de sélection et d’attribution ?
• Les processus et leur exécution : Comment concilier les principes des marchés publics avec les dispositions impératives de la loi relative aux assurances ? Comment traiter le cas de la disparition d’un co-assureur ? Quid des reconductions ? Les modifications au contrat ?
• Case study : une étude de la réglementation relative aux  aspects clés de la nouvelle loi sur les marchés publics sous l'angle spécifique des assurances.

Marie-Alice Vroman
Consultante
EBP

Les orateurs présenteront 2 approches complémentaires de ce sujet très actuel: d'une part celle de l'administration qui ne connaît pas nécessairement tous les nouveaux risques mais doit assurer la continuité du service public et d'autre part, celle de l'assureur qui maîtrise les risques afin d'être en mesure de les évaluer et de les supporter mais n'est pas toujours au fait du fonctionnement d'une institution publique.

Les cyber attaques (hacking de données personnelles, rançons, documents cryptologués, ...) sont une réalité et l'une des préoccupations premières par rapport au respect du RGPD par les pouvoirs publics:
• Quelles mesures peuvent être mises en place pour limiter le risque ou l'assurer pour faire en sorte que l'administration puisse continuer à fonctionner de manière efficace?
• Comment négocier correctement sa police d'assurance en la matière?
• Quelles réponses l'assureur peut-il donner par rapport à ces risques?

Stefan Kazmierczak
Directeur général
Commune d'Esneux

Dominique Counasse
Data Protection Officer / Risk Management
Ethias

Négocier ses marchés public n’est pas une évidence. C’est d’autant moins le cas pour les marchés publics particulièrement complexes que sont les marchés publics d’assurance. Et pourtant, la négociation est un atout dont il convient de ne pas se priver. Ce processus permet de parvenir à une parfaite adéquation entre attentes et préoccupations de l’un face aux solutions proposées par l’autre partie.

Marie Vastmans
Avocate
Xirius

Cette session « table-ronde » sera l’occasion idéale pour les participants de poser leurs questions en matière d’assurances à nos experts. Stéphane Kazmierczak et Dominique Counasse seront tout à vous pendant ce moment d’interaction inédit. Ils vous feront part de leurs nombreuses expériences.

Préparez vos questions et envoyez-les nous à l’avance sur auri@ebp.be.

Table ronde animée par :

Stefan Kazmierczak
Directeur général
Commune d'Esneux

Dominique Counasse
Data Protection Officer / Risk Management
Ethias

L’intervention a pour objet de faire un tour d’horizon des régimes de responsabilité civile et pénale applicables :
• Le régime de responsabilité civile de la loi du 10 février 2003 pour les membres du personnel au service d’une personne publique ;
• Le régime de responsabilité civile dit de la théorie de l’organe applicable aux membres du personnel non subordonné des personnes publiques ;
• Le régime de responsabilité pénale des personnes morale de droit public suite à la loi du 11 juillet 2018.

Valérie Lefèvre & Marie Ruys
Avocates
Eubelius

Julie De Pauw
Avocate
CMS

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de INSURANCE DAY.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

450 € (exl. btw)

Prijs Privésector

650 € (exl. btw)

Multi Events

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting.

Stuur uw bericht naar seminars@ebp.be en wij doen het nodige.

Promoties

 • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
 • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving ; kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Voordelen

Inschrijving

FAQ

Dit jaar vindt de Insurance Day plaats op donderdag 23 mei 2019 in Brussel-centrum.

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

De Insurance Day zal plaatsinden op een prestigieuze locatie in het het hartje van Brussel:

Warwick Brussels Hotel
Duquesnoystraat 5
1000 Brussel
www.warwickhotels.com

 

De Insurance Day brengt alle publieke actoren én hun partners uit de private sector die geconfronteerd worden met verzekeringen, wetgeving, rechtspraak en alle hieraan gelinkte verplichtingen en evoluties, samen. Laat u inspireren door onze experts. Zij gaan delicate onderwerpen rond de verzekeringen van goederen en personen in de publieke sector uitgebreid met u bespreken.

Voor wie?
Juristen, ambtenaren verantwoordelijk voor verzekeringsdossiers, juridische directeuren, directeuren-generaal, financiële directeuren, advocaten en verantwoordelijken voor verzekeringen, experts in finance, verzekeringsmaatschappijen, makelaars, schade-experten, tussenpersonen, risk managers, advocaten en hun medewerkers, HR-verantwoordelijken, aankopers,...