Bestel het Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019

De juridische bestseller van het jaar, inclusief de nieuwe reglementering, regelgeving en nieuws van overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau.

12de editie

Meer dan 70 auteurs

1.109 pagina's

Praktische focus

Inhoud

Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019

De samenstellers hebben zich met voorliggend jaarboek tot doel gesteld de gebruiker een nuttig overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten beter georiënteerd kan worden bevaren.

Het Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019 is verder verrijkt met een belangrijk aantal rechtsgeleerde thema-artikelen betrekking hebbende op actuele knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht en geschreven door een uitgelezen schare van specialisten in dit boeiende, doch o zo complexe, rechtsgebied.

INHOUDSTAFEL
1. Wet- en regelgeving – Législation et réglementation
2. Rechtspraak – Jurisprudence
3. Thema-artikelen – Articles thématiques
4. Gepubliceerde rechtsleer - Doctrine publiée

Editie 2018-2019

€ 220 excl. BTW / Editie 2018-2019

Abonnement

€ 185 excl. BTW

Set van 4 Jaarboeken

€ 455 excl. BTW
/ 4 edities (gratis verzending)

Bestel

Book Chronique MP 2018-2019 NL