Congres voor het Openbaar Ambt: de place to be voor de publieke sector

Op donderdag 26 september 2019 heeft EBP meer dan 120 publieke actoren samengebracht in het luxueuze Sofitel Le Louise hotel voor de 12e editie van het Congres voor het Openbaar Ambt.

Het evenement was de gelegenheid bij uitstek voor HR-medewerkers om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met de collega’s.

Vele actuele onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • de tuchtprocedure ;
  • het in aanmerking nemen van perioden van loopbaanonderbreking bij de berekening van het ambtenarenpensioen ;
  • werkongevallen en ziekte bij ambtenaren en contractuelen ;
  • het ontslag van de contractuelen in de publieke sector.

Centraal stonden de ervaringsuitwisselingen tussen de sprekers en de deelnemers, die concreet hebben kunnen plaatsvinden dankzij de workshops en casi die door de sprekers werden gepresenteerd.

Graag willen wij onze sprekers hartelijk bedanken:

- Jan Daems, Commissaris-Verslaggever Vergoedingspensioenen, Federale Pensioendienst

- Ria Janvier, Professor, Universiteit Antwerpen

- Laurence Markey, Avocate, Younity

- Youri Musschebroeck, Advocaat, CMS DeBacker

- Marc Oswald, Premier Auditeur, Conseil d’Etat

- Wouter Van Loon, Advocaat, Claeys & Engels

- Jonathan de Wilde d'Estmael, Avocat, Sotra

- Alan Yernaux, Avocat, Sotra

We bedanken ook  al onze deelnemers. We hopen dat de uitgewisselde ideeën en goede praktijken u zullen helpen in hun dagelijkse werk.

 

Noteer alvast de datum van 7 mei 2020 in uw agenda.

 

Tot volgend jaar!