Emmanuel Jacubowitz is advocaat sinds 1999. Hij is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, met een focus op het (sociaal) ambtenarenrecht. Daarnaast is hij erkend bemiddelaar en lid van de Federale bemiddelingscommissie.

EMMANUEL JACUBOWITZ, Advocaat, XIRIUS