Alexander is Master of Laws (VUB, GO, 2000) en behaalde in 2006 een doctoraat op proefschrift aan dezelfde universiteit met een onderwerp op het kruispunt tussen het bestuursrecht en het sociaal recht. Hij behandelde de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar in rechtsvergelijkend perspectief. In 2016 hernam hij zijn loopbaan als advocaat hoewel hij reeds sedert de oprichting van Bloom als adviseur bij het advocatenkantoor fungeerde. Alexander is gespecialiseerd in bestuursrecht en sociaal recht. Hij behandelt dossiers in alle onderdelen van het bestuurs- en het sociaal recht. Wel heeft hij een uitgesproken expertise in het recht van het overheidspersoneel (ambtenarenrecht en recht van de contractanten in de publieke sector), het collectief overleg in de publieke sector, gemeente- en provincierecht en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij wordt erkend als internationaal specialist in het recht van het overheidspersoneel.

ALEXANDER DE BECKER, Advocaat/Vennoot bij Bloom & Professor Universiteit Gent