Alexander Lemmens studeerde in 2011 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de Rechten met een specialisatie in publiekrecht en administratieve contracten. Hij ging in 2011 als jurist aan het werk bij het voormalige departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid en schakelde in 2015 over naar Het Facilitair Bedrijf. Hier biedt hij enerzijds juridische ondersteuning aan de aankoopcentrale en bij de opmaak van raamovereenkomsten. Anderzijds werkt hij beleidsmatig en projectmatig rond het thema duurzame en innovatie overheidsopdrachten in de ruime context van de Vlaamse overheid, maar ook daarbuiten.

 

Alexandre LEMMENS, Jurist, Vlaamse Overheid