Ann adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag. Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context.

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is medeauteur van het jaarlijks boek "Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers". Ann is lid van onder meer de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van Ius Laboris.

Ann behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Universiteit van Gent in 1991. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 1992 de speciale Licentie "Sociaal en Economisch recht". Datzelfde jaar startte zij haar carrière als advocaat. Sedert 2000 is zij vennoot bij Claeys & Engels. Ann is lid van de balies van Antwerpen en Hasselt.

ANN WITTERS, Advocaat, CLAEYS & ENGELS