Attaché-jurist, Cel Aankoopbeleid en Advies, Federale Overheidsdienst BOSA.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in het notariaat, is Benjamin Libens (°1978) sinds 2009 actief als jurist overheidsopdrachten voor de federale overheid. Eerst binnen de dienst Logistiek van het RSVZ, later binnen de cellen CPABA en FORCMS van de FOD BOSA (voorheen FOD P&O). In die functie begeleidt, ondersteunt en adviseert Benjamin Federale Overheden omtrent de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.