Brecht Cops is advocaat-vennoot bij nichekantoor Younity en beoefent het arbeidsrecht sedert 2001. Zijn praktijk is hoofdzakelijk toegespitst op vraagstukken die verband houden met zowel collectief als individueel arbeidsrecht, in lokale en internationale context, en hij behandelt eveneens onderwerpen die raken aan de tewerkstelling binnen administratieve overheden. Naast een adviserende rol staat hij zijn cliënteel eveneens bij voor de Belgische rechtbanken en hoven.

Brecht Cops, Advocaat, Younity