Charlotte werkt bij de milieukoepelorganisatie Bond Beter Leefmilieu om circulaire projecten op poten te zetten. Momenteel verdiept ze zich in de wereld van circulair ICT waarbij ze bedrijven en lokale besturen begeleidt naar een circulair aankoopbeleid. Naast projectmanager is ze ook topatlete die vecht voor een duurzame sportwereld.