Danny heeft zijn praktische kennis van overheidsopdrachten opgebouwd doorheen zijn 20 jaar ervaring bij de Stad Brussel. Sedert 2017 is Danny een zelfstandige lesgever van EBP.

DANNY VRYDAG, Adjunct-Directeur administratief en financieel beheer en overheidsopdrachten,  STAD BRUSSEL