Fons Leroy (°23/06/54) is master in de rechten, de criminologie en het overheidsmanagement. Hij werkte 15 jaar als adjunct-kabinetschef en kabinetschef op Vlaamse kabinetten voor Werk en was van 2005 tot 2019 CEO van VDAB. Hij was ook voorzitter van het European Network of Public Employment Services van 2016 tot 2019. Hij is nu voorzitter van Het Beroepenhuis en GTB Vlaanderen en assessor voor de Europese Commissie. Op zijn actief staan tevens een tiental boeken over werk, werkloosheid en diversiteit.

 

Fons Leroy, voorzitter GTB Vlaanderen en Het Beroepenhuis - ex-CEO, VDAB