France Vlassembrouck is gespecialiseerd in het publiek en administratief recht. Zij heeft onder meer een bijzondere expertise opgebouwd in zake overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, concessies, stedenbouw en openbaar domein. Ze adviseert zowel overheden als Belgische en internationale ondernemingen, en dit in de precontractuele en contractuele fasen, maar ook tijdens geschillen, zowel voor de Raad van State als voor administratieve en gerechtelijke instanties. France Vlassembrouck spreekt regelmatig op conferenties en seminaries betreffende haar voorkeursmateries. Zij is eveneens auteur van verschillende artikels over deze materies. Zij wordt vermeld als expert in het publiek recht door Chambers & Partners Europe en Best Lawyers. France behaalde een Licentie in de Rechten (Université Catholique de Louvain, 1992) en een Bijzondere Licentie in het Economisch Recht (Vrije Universiteit Brussel, 1993). In 2007 behaalde zij het Certificaat Professionele Opleiding in Cassatie. France is lid van de Balie te Brussel sinds 1993. Na een groot deel van haar carrière bij Stibbe en Loyens & Loeff te hebben gebracht, is ze van 1 september 2017 tot september 2021 vennoot bij Monard Law. Sinds september 2021 vervoegt France het team van Strelia als partner in Real Estate & Administrative Law Practice.

FRANCE VLASSEMBROUCK, Advocaat, Strelia