Jarien Bloemen legt zich toe op het administratief recht. In het administratief recht combineert zij haar kennis van het sociaal recht met het overheidsopdrachtenrecht en ambtenarenrecht. Als advocaat behandelt Jarien voornamelijk dossiers inzake overheidsopdrachten. Daarnaast behandelt zij dossiers in het ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Haar kennis van het arbeidsrecht en met name de praktische toepasbaarheid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis zorgen voor een extra troef binnen het contentieux van de overheidsopdrachten.

JARIEN BLOEMEN, Lawyer - associate Monard Law