Jens Mosselmans staat aan het hoofd van de Public & Regulatory praktijk van het kantoor in Brussel. Hij is al meer dan 17 jaar actief in het publiek en administratief recht en adviseert zowel bedrijven als overheidsinstanties in administratiefrechtelijke kwesties, voornamelijk gerelateerd aan de life sciences, healthcare-, vastgoed- en energiesectoren.

Hij is gespecialiseerd in transacties en geschillen met betrekking tot openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten, zoals concessies en publiek-private samenwerkingen. In deze context adviseert hij zowel aanbestedende diensten als economische actoren.

Jens heeft ook ruime ervaring met arbitrage en geschillen voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en andere hoven en rechtbanken. Hij is de auteur van verschillende publicaties op het vlak van het administratief en grondwettelijk recht.

Hij wordt door Chambers opgenomen als up and coming. In de 2022 editie wordt Jens door cliënten omschreven als "very responsive, with a pragmatic approach.". Hij wordt in de 2021 editie door een cliënt geprezen voor "his knowledge of the finer points of public law and rulings in similar past lawsuits," en zijn "strategic insights.". Verder highlight de 2020 editie zijn diepgaande kennis en expertise op het vlak van regulatory en overheidsopdrachten voor een brede waaier van cliënten, gaande van binnenlandse vastgoedontwikkelaars, regionale entiteiten en overheden tot multinationals.

Jens Mosselmans, advocaat en partner Nautadutilh