Joost Bosquet is advocaat aan de balie te Antwerpen, en werd ingeschreven op het tableau van advocaten in 2001. Hij is gespecialiseerd in administratief recht, en behandelt voornamelijk dossiers aangaande overheidsopdrachten (gunning en uitvoering), stedenbouwkundige- en milieuvergunningen / omgevingsrecht, onteigeningen, en lokaal bestuursrecht. Joost treedt in deze materies geregeld op voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Grondwettelijk Hof en de gewone rechtbanken. Hij heeft herhaaldelijk over deze specialisaties gepubliceerd, en treedt geregeld op als spreker.

Joost behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven, gevolgd door een master in het vennootschapsrecht aan de KUB. Hij was gedurende 12 jaar werkzaam in een gerenommeerd nichekantoor administratief recht, waarna hij in 2013 als partner toetrad tot het advocatenkantoor Monard Law. In 2016 trad hij als vennoot toe tot Arcas Law waar hij het departement publiek recht leidt.