Kaat Leus is staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is tevens hoofddocent aan de VUB, lid van de vakgroep publiekrecht waar zij het opleidingsonderdeel ‘Bestuursrecht’ doceert.
Zij is gespecialiseerd in het publiek economisch- en het bestuurlijk organisatierecht met inbegrip van de rechtspositie van het personeel van de openbare besturen.
Zij is tevens auteur van talrijke publicaties in het staats- en bestuursrecht waaronder in het domein van het ambtenarenrecht.

Kaat Leus, Staatsraad en Hoofddocent bij VUB, Raad van State