Kris Lemmens is ingeschreven als advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en partner van Schoups Advocaten. Hij is actief in het publiek recht, meer bepaald op het gebied van overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS). Hij concentreert zich in het bijzonder op de advisering en vertegenwoordiging van bouwactoren bij de gunning en uitvoering van bouwprojecten in de publieke sector. Hij publiceert regelmatig over het overheidsopdrachtenrecht en maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kris Lemmens, Advocaat, Schoups Advocaten