Kris Wauters behaalde een licentie in de rechten aan de KU Leuven, een licentie in het internationaal en Europees recht aan de Université catholique de Louvain en een DEUG AES aan de Université du Havre.

Kris is tweemaal gepromoveerd tot Doctor in de rechten. Een eerste maal in 2009 met zijn proefschrift ‘Overheidsovereenkomsten en rechtsbescherming’ en een tweede maal in 2014 met zijn proefschrift ‘Cooperative agreements between public authorities’.

Kris is sinds 1993 advocaat en specialiseert zich in het publiek- en administratief recht. Hij behandelt hoofdzakelijk dossiers inzake overheidsopdrachten, andere overheidsovereenkomsten (concessies, PPS, ...), economisch publiekrecht (erkenningen, mobiliteit, staatssteun), overheidsaansprakelijkheid, milieurecht en energierecht.

Kris is hoogleraar aan de Université catholique de Louvain, waar hij een aantal vakken bestuursrecht doceert waaronder het vak Overheidsopdrachtenrecht, Energierecht, Economisch Publiekrecht en Lokale besturen.

Kris is bovendien hoofdredacteur van het tijdschrift Overheidsopdrachten- en overeenkomsten en is lid van het Juridisch Comité van de Nationale Bouworganisatie.

KRIS WAUTERS, advocaat-counsel