Voor Lissa Deloitte vervoegde, werkte ze 4,5 jaar als tactisch aankoper bij Jan Yperman ziekenhuis en UZ Gent. Ze was verantwoordelijk voor het volledige publieke aankoopproces van medicatie, implantaten, algemene verbruiksartikelen, investeringen en diensten. In het aanbestedingsproces staat centraal een beeld te vormen van de interne behoefte en dit te vertalen tot één samenhangend dossier. Daarnaast behoorde het uitvoeren van kostenanalyses, onderhandelingen en het realiseren van optimalisaties tot het takenpakket. In 2022 maakte Lissa de overstap naar Deloitte als Senior Consultant binnen het Finance Operations Risk Transformation team.

LISSA TAHON, Senior Consultant , Deloitte