Margot Cloet is gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Die functie oefent ze uit sinds 2017. Daarvoor was Margot Cloet gedurende 10 jaar achtereenvolgens raadgever, woordvoeder, adjunct-kabinetschef en kabinetschef op verschillende welzijns- en volksgezondheidskabinetten.

MARGOT CLOET, Directeur, ZORGNET-ICURO