Na werkzaam te zijn geweest op het Ministerie van Financiën, is Paul-Marie Empain als gemeentesecretaris in dienst getreden bij het gemeentebestuur van Jette. Hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de administratie. Hij was voorzitter van de invoering van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding in 2005 en was lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als zodanig is hij vertrouwd met de mechanismen van deze patrimoniale boekhouding, alsook met zijn bijdrage tot het financieel beheer van een overheidsinstantie en de keuze van haar investeringen.

Hij heeft lesgegeven aan de Ecole nationale des finances, aan het Institut des carrières commerciales de la Ville de Bruxelles, aan het C.E.C.P., in de lange-termijnopleiding in gemeentelijk management en is nog steeds docent bij ERAP. Hij biedt ook opleidingen op maat, met name op het gebied van overheidsopdrachten voor openbare diensten of ondernemingen die een offerte willen indienen.

Sinds 1 augustus 2018 coacht hij overheden of individuen, en biedt hij ondersteuning en expertise aan openbare overheden, terwijl hij zijn onderwijsactiviteiten voortzet.

Sinds september 2020 is hij voorzitter van de evaluatiecommissie voor ambtenaren met een mandaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij verricht onderzoek op het gebied van de relatie tussen bestuur en politiek, gezien vanuit een antropologisch perspectief, en op het gebied van de politieke economie. Hij was vice-voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Politieke Economie en voorzitter van de Koninklijke Federatie van Gemeentesecretarissen van België.

PAUL-MARIE EMPAIN, Voorzitter evaluatiecommissie voor mandaathouders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest