Ria Janvier is doctor in de Rechten op proefschrift, met als titel “sociale bescherming van het overheidspersoneel”. Zij doceert onder andere “inleiding tot het recht”, “socialezekerheidsrecht” en “HRM en arbeidsrecht” bij verschillende faculteiten van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoeksspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector.

RIA JANVIER, gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen