Roel Arys is sinds 2005 projectleider en was toen reeds betrokken bij de opzet van het huidige platform (e-Tendering, e-Notification, e-Catalogue, e-Awarding). Sinds 2015 is hij verantwoordelijk voor het beheer van de dienst e-Procurement die zich enerzijds ontfermt over het goed functioneren van het platform alsook de ondersteuning van de eindgebruikers (helpdesk, opleiding, etc.).

ROEL ARYS, Teamlead e-Procurement, FOD BOSA