Sophie Vantomme, senior attorney, is sinds 2010 advocate bij Eubelius. Zij is gespecialiseerd in het individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, met bijzondere focus op de publieke en semipublieke sector. Haar expertise omvat ook welzijn, privacy- en discriminatiekwesties op de werkvloer.

SOPHIE VANTOMME, Advocaat, EUBELIUS