Thomas Christiaens is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op het dossiers rond overheidsopdrachten, concessies en Publiek-Private Samenwerking in alle vormen (DBFM of varianten daarvan). Hij behandelt in deze materies zowel adviesvragen als procedures voor de administratieve rechtscolleges en de burgerlijke rechtbanken. Hij werkt daarbij voor bedrijven in diverse sectoren, maar evenzeer voor openbare diensten en overheden. Ook het opstellen en analyseren van opdrachtdocumenten, offertedocumenten, tot besluitvorming in overheidsopdrachten behoort tot zijn specialisatie.

Thomas Christiaens, Senior Associate bij Monard Law