Véronique Pertry (advocate bij de balie van Brussel sinds 1998 en partner bij Eubelius sinds 2007) leidt het Employment & Pensions team van Eubelius. Véronique’s praktijk focust op arbeidsrecht (individueel en collectief), socialezekerheidsrecht en pensioenen. Véronique heeft bijzondere interesse voor sociaal recht in de (semi)publieke sector en herstructurering met gevolgen voor de werknemers in de private en publieke sector. Ze heeft een uitgebreide praktijkervaring m.b.t. (sociale) grondrechten in het algemeen en gelijke behandeling in het bijzonder. Véronique geeft regelmatig lezingen en publiceert voornamelijk in het domein van arbeidsrecht, pensioenen, sociale grondrechten, en gelijke behandeling.

VÉRONIQUE PERTRY, Advocaat, EUBELIUS