Wim Rasschaert is advocaat aan de balie van Dendermonde en de oprichter van het advocatenkantoor Rasschaert Advocaten. Hij treedt op als dominus litis van alle dossiers voor de rechtbank en coördineert alle adviesvragen en projectbegeleidingen. Hij onderhoudt sterke contacten met de lokale besturen in gans Vlaanderen en volgt de voor hen relevante evoluties nauwgezet op. Hij adviseert meer dan 20 jaar lokale besturen bij al hun vragen, projecten, rechtszaken en interesses.

 

WIM RASSCHAERT, Advocaat (RASSCHAERT ADVOCATEN)