Wouter Van Loon is advocaat bij het kantoor Claeys & Engels. Hij geeft cliënten advies in onderwerpen met betrekking tot HR en gegevensbescherming. Hij pleit ook regelmatig voor de Belgische rechtbanken en hoven.
Hij staat cliënten dagelijks bij in het kader van hun GDPR-compliance projecten. Hij voert audits uit en helpt zowel private ondernemingen als overheidsbedrijven om de reglementering inzake gegevensbescherming na te leven. Hij spreekt regelmatig op interne en externe seminaries over gegevensbescherming. Hij werkt momenteel als co-auteur aan een boek “Werk en privacy” (publicatie verwacht in mei 2019) en bereidt ook een artikel voor over klokkenluiderssystemen (publicatie verwacht in de loop van 2019).