Disclaimer

Disclaimer

De toepassingen en informatie aangeboden op www.ebp.be zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten. Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke gebruiker uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch de bvba EBP, noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout of onvolledigheid eigen aan de toepassingen hernomen op www.ebp.be, het gebruik van deze toepassingen of die informatie, de onderbreking van de toegang tot de site of de inhoud van de voorstellen die op de site staan.

De bvba EBP en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de gebruikers verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van gebruikers of van derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij doorgeeft, de gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan www.ebp.be wordt doorgegeven.

Wat betreft het doorsturen van publicaties, door besturen naar het Bulletin der Aanbestedingen, reikt de toepassing een hulpmiddel bij de aanmaak van publicaties aan. De gebruiker beslist autonoom welke informatie zijn/haar publicatie bevat en wanneer hij/zij zijn/haar publicatie door stuurt naar het Bulletin der Aanbestedingen. Na dit versturen, ontvangt EBP een bevestiging van het Bulletin der Aanbestedingen dat de bedoelde publicatie ontvangen is en zal gepubliceerd worden volgens de voorwaarden (betaling, datum, etc) bepaald door het Bulletin der Aanbestedingen die de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt en ten zijnen laste neemt. EBP bevestigt op zijn beurt aan de gebruiker de melding van ontvangst van het Bulletin der Aanbestedingen.

Verder stemt de gebruiker er ook mee in dat zijn gegevens kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden

Gebruiksvoorwaarden
Privacy wetgeving
Algemene verkoopsvoorwaarden
Algemene verkoopsvoorwaarden opleidingen en evenementen
Voorwaarden van de Groep Infopro Digital