Logo-Qfor

De opleidingen en
evenementen van EBP zijn
gecertificeerd door Qfor

EBP is Qfor-gecertificeerd

De opleidingen en evenementen van EBP zijn sinds 11 oktober 2018 Qfor gecertificeerd.

Het Qfor-kwaliteitslabel is specifiek ontwikkeld voor kennis gerelateerde dienstverleners, in het bijzonder dienstverleners die advies en leerdiensten aanbieden aan hun interne en externe klanten. Dit certificeringsmodel wordt gebaseerd op een regelmatige, kritische audit door een externe, onafhankelijke organisatie. Deze richt zich op de verbetering van processen en klanttevredenheid bij opleidingen, evenementen en consulting.

500x500_certup

Waar komt dit Qfor-model vandaan?
Hoe wordt het verkregen?

Het Qfor-model is in de jaren negentig ontstaan op initiatief van de Europese Commissie. 

Het wordt verkregen na succesvolle audits georganiseerd door een externe organisatie die zelf ISO 17102 gecertificeerd is. 

Het succes van de audits berust op 3 essentiële aspecten:

ClientScan voor klanttevredenheid

Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek van klanten bestaande uit enquêtes van auditors op een willekeurige selectie van klanten maakt het mogelijk om hun tevredenheid te meten.

Deze interviews bieden gestaafde en eerlijke klantenevaluaties, terwijl ze de aandachtspunten onderzoeken om de dienstverlening te verbeteren.

DataScan voor de striktheid van de informatie

De DataScan-analyse is gebaseerd op het valideren en verifiëren van informatie en documenten, die door het bedrijf zijn verstrekt over zijn organisatie, processen en procedures.

De verificatie zorgt ervoor dat de aangeboden processen en inhoud consistent en van hoge kwaliteit zijn.

ProcessScan voor betere interne processen

De ProcessScan bestaat uit een gedetailleerde analyse van de processen en de handelswijze van de organisatie.

Het omvat het evalueren van en het bijdragen aan de optimalisatie van interne processen volgens Qfor-standaarden.

Welk voordeel haalt u uit onze certificering?

De nalevingsverplichtingen van het Qfor-model helpen en staan EBP toe om altijd te voldoen aan een hoge kwaliteitsdrempel, om up-to-date informatie te blijven verstrekken en om de beste opleidingen en evenementen aan te bieden.

Het Qfor-model wordt op Europees niveau erkend, evenals door de belangrijkste Belgische autoriteiten, waardoor subsidies kunnen worden toegekend aan deelnemers van evenementen en opleidingen.

Vereenvoudigde subsidies dankzij Qfor

Het feit dat EBP gecertificeerd is door Qfor, stelt haar klanten in staat om te profiteren van zeer aantrekkelijke kortingen op instapprijzen via kmo-portefeuillesubsidies in het Vlaamse Gewest.

Meer weten over de kmo-portefeuille >>

Wie kent de Qfor-certificering toe en wat is de legitimiteit?

Het Qfor-certificaat wordt uitgereikt door CertUp, een bedrijf dat sinds 1990 actief is in de Belgische opleidings- en adviesmarkt.

Als certificatie-instelling is CertUp onderworpen aan de regels van ISO 17021 (Conformiteitsbeoordeling - Vereisten voor instanties die de audits en certificering van managementsystemen verzorgen). Met andere woorden: CertUp heeft een intern systeem voor kwaliteitsborging dat regelmatig wordt geëvalueerd door een bevoegde autoriteit. Het Comité van toezicht en interne audits verifieert de diensten die worden aangeboden door CertUp.

De internationale ISO17021-norm definieert de formele vereisten waaraan de certificatie-instelling moet voldoen. Accreditatie door Belac (de Belgische accreditatie-instantie) bevestigt dat CertUp zijn certificatiediensten levert in overeenstemming met deze vereisten. Accreditatie verwijst naar de ISO9001: 2015 en ISO29990-normen, waarin CertUp ook audits kan uitvoeren. Het doel van deze accreditatie is om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van CertUp te garanderen.

Vragen?