NTD digital_Banner-mail

Digitalisering van de Vlaamse publieke sector – Bijdrage vanuit het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Veerle Lories en An Schrijvers