Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2018

Oops! U bent te laat voor de editie 2018.
Momenteel is er geen volgende editie ingepland...

Brussel │ 20.09.2018

Het congres vindt plaats op 20 september 2018 in het Sheraton Airport Hotel.

Er zijn 16 verschillende sessies. Networking, dranken en lunch zijn inbegrepen.

Voor de publieke sector

Het nationaal congres voor Stedenbouw en Ruimtelijke ordening biedt aan de verschillende Belgische administraties de kans om mekaar te ontmoeten en ervaringen en ideeën uit te wisselen. U kan er uw kennis inzake Stedenbouw en Ruimtelijke ordening bijschaven en de beste voorbeelden uit de praktijk ontdekken en bespreken.

Het congres geeft een update van de meest recente evoluties binnen het stedenbouwkundige landschap in België. We bouwen de brug tussen de private en de publieke sector. Alleen zo kunnen de laatste nieuwe en complete info geven uit de sector.

Voor de private sector

Alle private spelers krijgen de kans om zich bij te scholen over de meest recente ontwikkelingen omtrent stedenbouw en ruimtelijke ordening. Daarnaast krijgen zij de kans om de belangrijkste actoren uit de publieke sector te ontmoeten en zo rechtstreeks hun noden te leren kennen en hen zo betere oplossingen te kunnen bieden.

Het congres behandelt alle belangrijke onderwerpen die volgende beroepen aanbelangen :

  • Notarissen, advocaten, juristen en hun medewerkers
  • Architecten, landmeters en promotoren
  • Ontwikkelaars, agenten, stedenbouwkundigen

Voor advocaten en notarissen zijn er punten voor permanente vorming aan gekoppeld.

Programma

Zaal Brussel & Vlaanderen

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 : Bruxelles : une ville métropolitaine
De metropolitaanse maat van Brussel (FR-NL) 

- La position de Bruxelles vs. les autres villes en Belgique
- Bruxelles et la périphérie: le logement, la mobilité et le travail.
- Les points forts de Bruxelles et les défis de l'optimisation de Bruxelles en tant que métropole.
- Le rôle des villes en Flandre et en Wallonie

 

- De positionering van Brussel vs andere (Belgische) steden.
- Brussel en de rand: wonen, mobiliteit en werken.
- De sterke punten van Brussel en de uitdagingen tot optimalisatie van Brussel als Metropool.
- De rol van steden en gebieden in Vlaanderen en Wallonië.

Eric Corijn

Prof. Dr.
Vrije Universiteit Brussel VUB

 

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Zaal Notaris

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 : You've got mail: Verkoopsovereenkomsten via e-mail (NL)

 

Tot vandaag heeft een e-mail nog geen enkele bewijswaarde. Toch zal hier snel verandering in komen als het afhangt van Alexander De Croo (Open VLD). Wellicht zal u vanaf eind deze zomer een verkoopsovereenkomst voor een huis, appartement of bouwgrond ook via e-mail kunnen afsluiten.

In 2016 oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat een e-mail geen enkele bewijswaarde heeft, maar dit druist in tegen de gangbare praktijk bij vastgoedmakelaars. Ook oordeelde het Gentse Hof van Beroep eerder dat een sms wél het schriftelijk bewijs is van een akkoord over de prijs. Om verdere verwarring te vermijden Wil Alexander De Croo de wetswijziging doordrukken na het zomerreces.

Maar wat zal deze nieuwe regeling juist inhouden? Is een digitale overeenkomst altijd mogelijk? Wat zijn de vormvereisten? Kunnen e-mails ook geweigerd worden als bewijs? Kom het te weten tijdens deze sessie.

 

Jennifer Goessens
Attaché
Algemene Directie Economische Reglementering

 

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

You've got mail: verkoopsovereenkomst via e-mail

Tot vandaag heeft een e-mail nog geen enkele bewijswaarde. Toch zal hier snel verandering in komen als het afhangt van Alexander De Croo (Open VLD). Wellicht zal u vanaf eind deze zomer een verkoopsovereenkomst voor een huis, appartement of bouwgrond ook via e-mail kunnen afsluiten.

In 2016 oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat een e-mail geen enkele bewijswaarde heeft, maar dit druist in tegen de gangbare praktijk bij vastgoedmakelaars. Ook oordeelde het Gentse Hof van Beroep eerder dat een sms wél het schriftelijk bewijs is van een akkoord over de prijs. Om verdere verwarring te vermijden Wil Alexander De Croo de wetswijziging doordrukken na het zomerreces.

Maar wat zal deze nieuwe regeling juist inhouden? Is een digitale overeenkomst altijd mogelijk? Wat zijn de vormvereisten? Kunnen e-mails ook geweigerd worden als bewijs? Kom het te weten tijdens deze sessie.

FAQ Digitaal Omgevingsloket

FAQ Digitaal Omgevingsloket : wie wil bouwen of verbouwen moet sinds 1 januari een omgevingsvergunning hebben.

Het is de bedoeling dat de architecten deze vergunning aanvragen via het digitale omgevingsloket, maar hier worden regelmatig problemen bij vastgesteld. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouw- en milieuvergunning. Hierdoor worden dus twee vergunningen tegelijkertijd aangevraagd, wat een tijdsbesparing zou moeten zijn. In de praktijk blijkt dit toch niet zo vlot te verlopen. Door de aanhoudende technische problemen kunnen de architecten amper spreken van een tijdswinst. Vandaag zijn de grootste kinderziekten opgelost maar toch zijn er nog veel vragen. Ontdek de meest gestelde vragen omtrent het omgevingsloket, stel zelf uw meest prangende vragen én ga naar huis met een sluitend antwoord

Point sur les arrêts clés rendus ces derniers mois par les juridictions administratives et civiles en matière d’urbanisme et de droit immobilier

Point sur les arrêts clés rendus ces derniers mois par les juridictions administratives et civiles en matière d’urbanisme et de droit immobilier.

La réglementation urbanistique étant de plus en plus importante, il est de plus en plus complexe pour les professionnels de la matière de se maintenir à jour. Venez prendre connaissance des arrêts les plus percutants de ces derniers mois en matière d’urbanisme et de droit immobilier. Un aperçu détaillé des arrêts clés rendus tant par les juridictions administratives que civiles vous sera donné par des experts de renom.

urba_logos.fw

De zesde editie van het congres wordt georganiseerd door EBP en de groep Infopro Digital. Dit in samenwerking met de magazines Bouwkroniek en la Chronique, nationale referenties voor de actuele gebeurtenissen in de bouw- en stedensector.
Wenst u bij te dragen aan het evenement en partner worden? Wilt u uw expertise delen met onze deelnemers?
Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Tarieven

Tarief Publieke Sector

495 €

  • Deelname aan de seminaries
  • Lunch & drinks
  • Ondersteuning tijdens de opleiding

Tarief Private Sector

650 €

  • Deelname aan de seminaries
  • Lunch & drinks
  • Ondersteuning tijdens de opleiding
  • Networking

Multi Bird

3 inschrijvingen voor de prijs van 2! 

U geniet van 33% korting wanneer u zich inschrijft met 3 of meer personen. 

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op via email seminars@ebp.be of per telefoon 02 894 56 05

FAQ