Healthcare Tender Day

Oops! U bent te laat voor de editie 2018.
Op 28 november 2019 organiseren we de 11de editie, ontdek het programma en schrijf u in.

Brussel │ 29.11.2018

Het congres vindt plaats op 29 november 2018 in het Sheraton Airport Hotel.

25 verschillende sessie, networking, dranken en lunch zijn inbegrepen

Wij komen in aanmerking voor KMO-Portefeuille (dv.O213911)

Voor de administraties

Het congres geeft de mogelijkheid om een update te krijgen over de meest recente veranderingen omtrent overheidsopdrachten binnen de gezondheidssector. Dit helpt aankopers binnen alle lagen van de publieke sector om overheidsopdrachten beter te behandelen.

Voor de private spelers

Ook private bedrijven krijgen de kans zich bij te scholen over de meest recente ontwikkelingen omtrent overheidsopdrachten in de gezonheidssector. Hierdoor kunnen zij beter beantwoorden aan de overheidsopdrachten waaraan zij deelnemen.

 

Programma

Praktisch aankopen

09:00 - 10:00

Tips & tricks voor de aankoop van medische producten.

"Een medicijn is geen snoepje”

Daardoor mag de aankoop van gezondheidsproducten niet lichtvaardig opgenomen worden. Toch wordt er hiervoor géén regeling voorzien in de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten. Terwijl overheidsopdrachten voor gezondheidsproducten moeten voldoen aan alle voorschriften van de wetgeving overheidsopdrachten én in overeenkomst moeten zijn met de specifieke voorschriften die van toepassing zijn vanwege hun eigenheid.

 

Pierre Slegers
Advocaat
Equal

 

10:10 - 11:10
11:10 - 11:40
11:40 - 12:40
12:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:10 - 16:10

Decision Maker

09:00 - 10:00

La réglementation des marchés publics : les modifications de 2018. (FR)

- Quels sont les changements apportés par l’arrêté royal « multi » du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics ? Quid des mesures rétroactives ?

- Quels enseignements tirer du rapport de contrôle 2018 concernant les marchés publics et les concessions en Belgique ?

- Quelles conséquences de l’entrée en vigueur le 18 avril 2018 de l’obligation d’introduire un DUME purement électronique ?

- Qu’en est-il des projets de loi « facturation électronique » et « signature électronique » ?

- Où en est la réforme des formulaires standards européens (avis de marché) ?

- Quels sont les principaux guides publiés en 2018 (lutte contre le dumping social, charte fédérale stimulant l’accès des PME aux marchés publics, etc.) ?

Samuel Wauthier
Auditeur
Cour des Comptes

 

10:10 - 11:10
11:10 - 11:40
11:40 - 12:40
12:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:10 - 16:10

Sales

09:00 - 10:00

L’évaluation du critère prix dans les marchés publics de médicaments : inconciliable avec le système de remboursement INAMI ?

Le système de remboursement INAMI pose une série de questions dans le cadre de l’évaluation du critère prix dans les marchés de médicaments. Les soumissionnaires, adjudicateurs et adjudicataires sont souvent démunis face à des règles qui semblent incompatibles et contradictoires. Venez faire le point sur la question avec des experts de renom.

Tomy Vandevyver
Senior consultant
EBP Consulting

 

10:10 - 11:10
11:10 - 11:40
11:40 - 12:40
12:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:10 - 16:10

Capita Selecta

09:00 - 10:00

Onderhandelingen met het ziekenhuis in de praktijk conform de wet overheidsopdrachten.

 • Welke verruimde procedures tot onderhandelingen biedt de wet overheidsopdrachten?
 • Hoe ver reikt de onderhandeling tussen onderneming en ziekenhuis – Wat is de grens?
 • Welke gunningscriteria kan het ziekenhuis hierbij hanteren? Kan een gunningscriterium gekoppeld worden aan toegekend percentage korting?
 • Welke kortingen kan ik als onderneming op rechtsgeldige wijze voorstellen? Wat met artikel 10 van de geneesmiddelenwet?
 • Op welke wijze wordt de keuze van de gegadigde kandidaat gemotiveerd, en welke mogelijkheden heeft de onderneming om hier tegen op te komen?
 • Recente rechtspraak van hoven en rechtbanken en de Raad van State

 

Jens Mosselmans
Advocaat
Portico

 

10:10 - 11:10
11:10 - 11:40
11:40 - 12:40
12:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:10 - 16:10

Acheter pratique

09:00 - 10:00

Tips & tricks pour l'achat de produits médicaux  

Un médicament n'est pas un bonbon"

L'achat de produits de santé ne peut pas être pris à la légère. Néanmoins, la nouvelle loi sur les marchés publics ne contient aucune disposition à cet égard...

Les marchés publics liés aux produits de santé doivent être conformes à toutes les règles en matière de marchés publics mais doivent également être conformes à des règles spécifiques qui leurs sont propres.

Cette session parcourra ces spécificités et vous donnera des astuces pour leurs achats.

Sarah Ben Messaoud
Avocat

Equal

 

10:10 - 11:10
11:10 - 11:40
11:40 - 12:40
12:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:10 - 16:10
urba_logos.fw

De tiende editie van het congres wordt georganiseerd door EBP en de groep Infopro Digital.

Wenst u bij te dragen aan het evenement en partner worden? Wil u uw expertise delen met onze deelnemers?
Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Onze sponsors:

Tarieven

Tarief Publieke Sector

450 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding

Tarief Private Sector

650 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding
 • Networking

Multi Bird

 • 15% bij 2 inschrijvingen
 • 30% vanaf 3 inschrijvingen én krijg de Jaarboek Overheidsopdrachten

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op via email seminars@ebp.be of per telefoon 02 894 56 05

FAQ